DOGV Capçaleres

DOGV del 17 febrer 2017

DOGV de 17/02/2017, Núm 7982

II. AUTORITATS I PERSONAL

A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 7 de febrer de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador/a no doctor d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Pterostilbeno (PTER) para el tratamiento de las complicaciones de la encefalopatía Hipóxico-Isquémica Neonatal (EHI). CPI-17-018». [2017/1199] (pdf 260KB)
Universitat de València
RESOLUCIÓ de 8 de febrer de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador/a doctor júnior d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «The impact of progressive resistance training on quality of life in patients with haemophilia. CPI-17-020». [2017/1200] (pdf 258KB)

III. ACTES ADMINISTRATIUS

B) SUBVENCIONS I BEQUES

Universitat de València
Extracte de la Resolució de 10 de febrer de 2017, de la vicerectora d’Estudis de Grau i Política Lingüística de la Universitat de València, per la qual s’acorda l’ampliació del termini de presentació d’instàncies per a la convocatòria oberta a associacions i col·lectius d’estudiants de la Universitat de València per a la realització d’activitats socioculturals, any 2017. [2017/1289] (pdf 138KB)
Universitat Jaume I
Extracte de la Resolució de 6 de febrer de 2017, del Rectorat, a proposta de l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals, per la qual es convoca la IX edició dels premis «El gust d’investigar», amb la col·laboració del CEFIRE de Castelló. [2017/1297] (pdf 146KB)

C) ALTRES ASSUMPTES

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 14 de febrer de 2017, de la Direcció General de Política Educativa, per la qual es dicten instruccions per a la provisió i gestió de productes de suport per l’alumnat amb necessitats educatives especials per a l’exercici 2017. [2017/1266] (pdf 322KB)