DOGV Capçaleres

DOGV del 16 juny 2017

DOGV de 16/05/2017, Núm 8064

I. DISPOSICIONS GENERALS

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
ORDRE 22/2017, de 7 de juny, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al foment del valencià i el multilingüisme en l’àmbit musical.

II. AUTORITATS I PERSONAL

A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS

Universitat d’Alacant
RESOLUCIÓ de 13 de juny de 2017, de la Universitat d’Alacant, per la qual es disposa la publicació de l’oferta d’ocupació pública per a l’any 2017, del personal docent i investigador.

Universitat de València
Oferta pública d’ampliació de la borsa de treball de l’escala tècnica superior d’assessorament lingüístic d’aquesta universitat.

Universitat de València
Oferta pública d’ampliació de la borsa de treball de l’escala tècnica mitjana d’assessorament lingüístic d’aquesta universitat.

Universitat Miguel Hernández d’Elx
RESOLUCIÓ de 6 de juny de 2017, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es convoquen diverses places de personal docent i investigador en règim de contractació laboral per al curs 2017-2018. Referència 0769/17.

Universitat Miguel Hernández d’Elx
RESOLUCIÓ de 6 de juny de 2017, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es convoquen diverses places de personal docent i investigador en règim de contractació laboral per al curs 2017-2018. Referència 0768/17

Universitat Miguel Hernández d’Elx
RESOLUCIÓ de 12 de juny de 2017 de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es disposa la publicació de l’oferta d’ocupació pública per a l’any 2017, de places de cossos docents universitaris.

III. ACTES ADMINISTRATIUS

C) ALTRES ASSUMPTES

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 2 de juny de 2017, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per al desenvolupament, en el curs escolar 2016-2017, de l’Acord de 2 de juliol de 2004 entre la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació i la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, pel qual s’encomana a aquesta la gestió de certes activitats relacionades amb l’obtenció de determinats carnets professionals establits per la normativa de seguretat industrial i s’atorga autorització administrativa per a impartir els cursos addicionals previstos en aquesta reglamentació als centres educatius públics dependents de l’última que realitzen els ensenyaments de Formació Professional que permeten l’accés als esmentats carnets.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 5 de juny de 2017, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es disposa el funcionament de l’Escola Oficial d’Idiomes de Dénia.