DOGV Capçaleres

DOGV del 14 juny 2017

DOGV de 14/06/2017, Núm 8062

II. AUTORITATS I PERSONAL

A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS

Universitat Jaume I
RESOLUCIÓ de 12 de maig de 2017, del Rectorat, per la qual es convoca una oferta pública per a la constitució d’una borsa de treball de personal investigador d’aquest organisme, amb contracte laboral temporal per obra i servei (Grupo High Performance Computing & Architectures).

Universitat Jaume I
RESOLUCIÓ de 18 de maig de 2017, del Rectorat, per la qual es convoca una oferta pública per a la selecció d’una plaça de personal tècnic de suport a la investigació d’aquest organisme, amb contracte laboral temporal per obra o servei a temps complet. Projecte: «Digital control of light beams». Codi Prometeo 2016 079.

B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 17 de maig de 2017, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es procedeix a la substitució de membres del Consell Escolar de la Comunitat Valenciana.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 17 de maig de 2017, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es procedeix a la substitució de membres del Consell Escolar de la Comunitat Valenciana.

III. ACTES ADMINISTRATIUS

A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 17 de maig de 2017, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es concedeix l’autorització d’obertura i funcionament al centre docent panameny a Espanya de nova creació denominat IIP Dharma College Alicante, a Alacant - Vilafranquesa.