DOGV Capçaleres

DOGV del 13 juliol 2017

DOGV de 13/07/2017, Núm 8083

II. AUTORITATS I PERSONAL

A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 4 de juliol de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic/a superior de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Space solar physics: PHI for solar orbiter and imax and SP for sunrise. CPI-17-190», finançat per l’Agència Estatal d’Investigació -AEI- i per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional - FEDER - «Una manera de fer Europa».

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 5 de juliol de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador/a doctor/a júnior d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Organización de las metacomunidades de lagunas temporales tropicales y mediterraneas: efectos ambientales, espaciales y temporales. CPI-17-191», finançat per l’Agència Estatal d’Investigació -AEI- i per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional - FEDER - «Una manera de fer Europa».

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 5 de juliol de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador/a doctor/a júnior d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Fibras ópticas y procesado de señal. (FOPS). CPI-17-192. Programa Prometeu per a grups d’investigació d’Excel·lència de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport» (GVPROMETEOII2014-072).

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 6 de juliol de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador/a en formació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Programa Santiago Grisolía de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport (GRISOLIAP/2017/098), CPI-17-195».

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 7 de juliol de 2017, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs públic per a la provisió de places de professorat universitari, que se citen en l’annex I.

Universitat Jaume I
RESOLUCIÓ de 16 de juny de 2017, del Rectorat, per la qual es convoca una oferta pública per a la selecció d’una plaça de personal investigador d’aquest organisme, amb contracte laboral temporal per obra o servei a temps parcial. Programa grups d’investigació d’alt rendiment segons el PPF, codi grup 069, codi: 17I089.

III. ACTES ADMINISTRATIUS

B) SUBVENCIONS I BEQUES

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 19 de juny de 2017, de la directora general d’Universitat, Investigació i Ciència, pel qual es dóna publicitat a les subvencions concedides per la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, en l’exercici 2016, cofinançades pel Fons Social Europeu (FSE), d’acord amb el programa operatiu del FSE 2014-2020 de la Comunitat Valenciana.

C) ALTRES ASSUMPTES

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 9 de juny de 2017, de la Direcció General de Política Educativa, per la qual es regula la sol·licitud de participació i l’aplicació del Portfolio Europeu de les Llengües i el Portfolio Europeu de les Llengües electrònic, e-PEL (+14), en els centres d’Educació Infantil i Primària, d’Educació Secundària i de Formació de Persones Adultes de la Comunitat Valenciana, i s’estableixen les condicions per al reconeixement com a activitat de formació del professorat.

Universitat Politècnica de València
RESOLUCIÓ d’1 de juny de 2017, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es publica el pla d’estudis de Màster Universitari en Enginyeria Biomèdica (Màster conjunt per la Universitat de València - Estudi General i la Universitat Politècnica de València).

V. ANUNCIS

B) LICITACIÓ I ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
Adjudicació i formalització del contracte número CNMY16/VT00A/37. Reforma de fusteria, accessibilitat i lavabos en l’IES Francesc Gil de Canals.