DOGV Capçaleres

DOGV del 13 febrer 2017

DOGV de 13/02/2017, Núm 7978
II. AUTORITATS I PERSONAL

A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS

Universitat Jaume I
RESOLUCIÓ de 2 de febrer de 2017, del Rectorat, per la qual es convoca una oferta pública per a la constitució d'una borsa de treball de personal tècnic de suport a la investigació d'aquest organisme, amb contracte laboral temporal per obra i servei a temps parcial). (Projecte: PROMETEO/2016/066, codi: 16I253/PI). [2017/1003] (pdf 222KB)

III. ACTES ADMINISTRATIUS

B) SUBVENCIONS I BEQUES

Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 29 de desembre de 2016, de la Direcció General d'Universitat, Investigació i Ciència, per la qual s'adjudiquen i es deneguen les beques salari lligades a la renda per a la realització d'estudis universitaris en el curs acadèmic 2016-2017 en les universitats públiques de la Comunitat Valenciana. [2017/1143] (pdf 167KB)

Universitat de València
Extracte de la Resolució de 12 de gener de 2017, del degà de la Facultat d'Economia de la Universitat de València, per la qual es convoca el IV Premi al Millor Treball de Final de Màster i se n'estableixen les bases reguladores. [2017/1078] (pdf 145KB)
Universitat de València
Extracte de la Resolució de 12 de gener de 2017, del degà de la Facultat d'Economia de la Universitat de València, per la qual es convoca el V Premi Emprenedors Facultat d'Economia i se n'estableixen les bases reguladores. [2017/1079] (pdf 144KB)
Universitat Politècnica de València
Extracte de la Resolució de 9 febrer 2017, del rector, per la qual convoca la III edició del Concurs de Curtmetratges PAR IMPAR. [2017/1141] (pdf 140KB)

C) ALTRES ASSUMPTES

Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 8 de febrer de 2017, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen proves d'accés als cicles formatius de Formació Professional. [2017/1144] (pdf 856KB)