DOGV Capçaleres

DOGV del 12 juliol 2017

DOGV de 12/07/2017, Núm 8082

II. AUTORITATS I PERSONAL

A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 29 de juny de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador/a no doctor/a d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Grafeno en células solares de perovskitas y orgánicas: caracterización óptica y eléctrica multiescala de materiales, interfaces y dispositivos. CPI-17-188», finançat per l’Agència Estatal d’Investigació -AEI- i per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional - FEDER - «Una manera de fer Europa».

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 3 de juliol de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador/a doctor/a sènior d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Registro y reconstrucción de imágenes biomédicas tridimensionales. CPI-17-189», finançat per l’Agència Estatal d’Investigació -AEI- i per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional - FEDER - «Una manera de fer Europa».

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 7 de juliol de 2017, del Rectorat, per la qual es convoca concurs públic per a la provisió de plaça vacant en el cos de professora o professor titular d’Universitat, que se cita en l’annex I.

Universitat Jaume I
RESOLUCIÓ de 7 de juny de 2017, del Rectorat, per la qual es convoca una oferta pública per a la selecció d’una plaça de personal investigador d’aquest organisme, amb contracte laboral temporal per obra o servei a temps complet. Projecte: «Proceso industrial de polimerización en continuo», codi: 16I107.

C) ALTRES ASSUMPTES

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 15 de juny de 2017, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es modifica un lloc de treball docent existent en l’IES d’Enguera.

III. ACTES ADMINISTRATIUS

B) SUBVENCIONS I BEQUES

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 27 de juny de 2017, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen les subvencions per al foment de la normalització lingüística del valencià en l’àmbit educatiu, destinades a associacions sense fins lucratius.