DOGV Capçaleres

DOGV del 12 juny 2017

DOGV de 12/06/2017, Núm 8060

II. AUTORITATS I PERSONAL

A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 2 de juny de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic/a superior de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Green analytical chemistry: Análisis ambiental, clínico y de alimentos mediante técnicas rápidas sin daños colaterales para el ambiente. CPI-17-163». Programa Prometeu per a grups d’investigació d’Excel·lència de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport» (GVPROMETEOII2014-077).

Universitat Miguel Hernández d’Elx
RESOLUCIÓ de 15 de maig de 2017, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la provisió del lloc de treball vacant del grup A/C, subgrup A2/C1 administració general, complement de destinació 22, complement específic E035 amb destinació en el campus d’Elx- CEGECA. Referència 0676/17.

Universitat Miguel Hernández d’Elx
RESOLUCIÓ de 15 de maig de 2017, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la provisió del lloc de treball vacant del grup A/C, subgrup A2/C1 administració general, complement de destinació 22, complement específic E030 amb destinació en campus de Sant Joan d’Alacant-CEGECA. Referència 0675/17.

Universitat Miguel Hernández d’Elx
RESOLUCIÓ de 15 de maig de 2017, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la provisió del lloc de treball vacant del grup A/C, subgrup A2/C1 administració general, complement de destinació 22, complement específic E030 amb destinació en el Servei d’Advocacia. Referència 0674/17.

Universitat Miguel Hernández d’Elx
RESOLUCIÓ de 15 de maig de 2017, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la provisió del lloc de treball vacant del grup A/C, subgrup A2/C1 administració general, complement de destinació 22, complement específic E030, amb destinació en el Servei d’Informació Comptable i Gestió Econòmica i Financera. Referència 0677/17.

Universitat Miguel Hernández d’Elx
RESOLUCIÓ de 15 de maig de 2017, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la provisió del lloc de treball vacant del grup A/C, subgrup A2/C1 administració especial, complement de destinació 22, complement específic E030 amb destinació en el Servei d’Innovació i Suport Tècnic a la Docència i la Investigació. Oriola. Granja. Referència 0673/17.

Universitat Miguel Hernández d’Elx
RESOLUCIÓ de 15 de maig de 2017, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la provisió del lloc de treball vacant del grup A, subgrup A1/A2, administració especial, complement de destinació 24, complement específic E038, amb destinació en Serveis Informàtics. Referència 0672/17.

III. ACTES ADMINISTRATIUS

B) SUBVENCIONS I BEQUES

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 30 de maig de 2017, del director general de Política Educativa, per la qual es convoquen subvencions i assignacions econòmiques per a desenvolupar projectes d’investigació i innovació educativa en centres docents sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana, durant el curs acadèmic 2017-2018.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 5 de juny de 2017, del conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen subvencions dirigides a entitats sense ànim de lucre per a la promoció de la cultura valenciana a través de les activitats i festes vinculades al patrimoni cultural immaterial valencià.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
Extracte de la Resolució de 30 de maig de 2017, del director general de l’Esport, per la qual es convoquen ajudes destinades a entitats locals i entitats sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana que promocionen la integració dels col·lectius de la diversitat a través de l’activitat física i l’esport.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
Extracte de la Resolució de 30 de maig de 2017, del director general de Política Educativa, per la qual es convoquen subvencions i assignacions econòmiques per a desenvolupar projectes d’investigació i innovació educativa en centres docents sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana, durant el curs acadèmic 2017-2018.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
Extracte de la Resolució de 5 de juny de 2017, del conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen subvencions dirigides a entitats sense ànim de lucre per a la promoció de la cultura valenciana a través de les activitats i festes vinculades al patrimoni cultural immaterial valencià.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
Extracte de la Resolució de 7 de juny de 2017, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual s’amplia el termini de presentació de sol·licituds de les subvencions per als centres privats concertats i centres de titularitat de les corporacions locals de la Comunitat Valenciana destinades a la reposició i renovació de llibres de text i material curricular per al curs escolar 2017-2018

C) ALTRES ASSUMPTES

Universitat Politècnica de València
RESOLUCIÓ de 4 de maig de 2017, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es publica el pla d’estudis modificat del màster universitari en Enginyeria Ambiental.