DOGV Capçaleres

DOGV del 11 setembre 2017

DOGV de 11/09/2017, Núm 8124

II. AUTORITATS I PERSONAL

A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS

Universitat d’Alacant
RESOLUCIÓ de 4 de setembre de 2017, de la Universitat d’Alacant, per la qual es convoquen a concurs places de personal docent i investigador en règim de contractació laboral per al curs 2017/2018.

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 4 de setembre de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador/a no doctor/a d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Desarrollo de módulos electrónicos. CPI-17-229».

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 4 de setembre de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic/a mitjà/na de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Estudio de las propiedades ópticas, microfísicas y radiativas de los erosoles atmosféricos, obtenidas a partir de medidas realizadas en la columna atmosférica. Aplicación a la Comunidad Valenciana. CPI-17-231». Programa Prometeu per a grups d’investigació d’Excel·lència de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport» (GVPROMETEOII2014-058).

C) ALTRES ASSUMPTES

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ d’11 d’agost de 2017, de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual es convoquen els cursos de promoció dels coneixements de valencià per als empleats públics de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic instrumental.