DOGV Capçaleres

DOGV del 10 abril 2017

DOGV de 10/04/2017, Núm 8018
II. AUTORITATS I PERSONAL

A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 27 de març de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l'oferta pública d'una plaça de tècnic/a superior de suport a la investigació d'aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Sensores y memorias moleculares basados en materia. CPI-17-084». Programa Prometeu per a grups d'investigació d'Excel·lència de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport» (GVPROMETEO2016-147). [2017/2856] (pdf 251KB)

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 28 de març de 2017, del Rectorat, per la qual es convoca un concurs per a la provisió interina de places de professorat contractat doctor. Convocatòria número 2. [2017/2704] (pdf 778KB)

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 28 de març de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l'oferta pública d'una plaça d'investigador/a no doctor d'aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «High efficiency hybrid tándem cells with crystalline silicon and thin film photovoltaic technologies (HIEFF), CPI-17-081». [2017/2855] (pdf 254KB)

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 28 de març de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l'oferta pública d'una plaça de tècnic/a mitjà de suport a la investigació d'aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Efecto de una pérdida de peso con dieta mediterránea hipocalórica y promoción de la actividad física en la prevención primaria cardiovascular: estudio PREDIMED-PLUS (PI16/00366), (Instituto de Salud Carlos III. Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat) CPI-17-088», finançat per l'Agència Estatal d'Investigació -AEI- i per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional - FEDER - «Una manera de fer Europa». [2017/2859] (pdf 257KB)

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 30 de març de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l'oferta pública d'una plaça d'investigador/a no doctor d'aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «TIRC. Diseño y prueba de concepto de una cinta rodante con tecnología inmersiva para valorar y reeducar la marcha en pacientes con secuelas de ictus. CPI-17-076». [2017/2853] (pdf 253KB)

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 31 de març de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l'oferta pública d'una plaça d'investigador/a no doctor d'aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Convenio de colaboración para establecer las condiciones de colaboración con el servicio valenciano de empleo y formación (SERVEF) para la creación de la cátedra Innova SERVEF - UV. CPI-17-079». [2017/2854] (pdf 256KB)

C) ALTRES ASSUMPTES

Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
ACORD de 24 de març de 2017, del Consell, pel qual s'aprova el Pla de prevenció de riscos laborals de l'Administració de la Generalitat. [2017/3008] (pdf 534KB)

Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques
ACORD de 10 de març de 2017, del Consell, d'aprovació del II Pla d'igualtat de dones i homes de l'Administració de la Generalitat. [2017/3076] (pdf 4.429KB)

III. ACTES ADMINISTRATIUS

B) SUBVENCIONS I BEQUES

Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 5 d'abril de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen, per a l'exercici 2017, subvencions a l'edició electrònica de llibres. [2017/3022] (pdf 958KB)

Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
Extracte de la Resolució de 5 d'abril de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen, per a l'exercici 2017, subvencions a l'edició electrònica de llibres. [2017/3069] (pdf 142KB)

Universitat de València
Extracte de la Resolució de 22 de febrer de 2017, del degà de la Facultat d'Economia de la Universitat de València, per la qual es convoca i s'estableixen les bases reguladores de la X edició del Concurs Projecte Empresarial en Cicles Formatius i Batxillerat. [2017/3027] (pdf 145KB)