DOGV Capçaleres

DOGV del 04 agost 2017

DOGV de 04/08/2017, Núm 8099

II. AUTORITATS I PERSONAL

A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 26 de juliol de 2017, del Rectorat, per la qual es disposa la publicació de l’Acord del Consell de Govern en el qual s’aprova l’oferta pública de col·locació per a l’any 2017.

Universitat Jaume I
RESOLUCIÓ de 12 de juliol de 2017, del Rectorat, per la qual es convoca una oferta pública per a la selecció d’una plaça de personal investigador d’aquest organisme, amb contracte laboral temporal per obra o servei a temps complet (Projecte: Desarrollo de una infraestructura abierta de datos enlazados para la inteligencia de negocio social orientada a PYME, codi: 15I228).

B) SUBVENCIONS I BEQUES

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 27 de juliol de 2017, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es resol parcialment la convocatòria de subvencions per als centres privats concertats i centres de titularitat de les corporacions locals de la Comunitat Valenciana amb alumnat escolaritzat en els nivells educatius d’Educació Secundària Obligatòria i Formació Professional Bàsica destinades a la reposició i renovació de llibres de text i material curricular, per al curs escolar 2017-2018.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 28 de juliol de 2017, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s’adjudiquen ajudes econòmiques per al desenvolupament dels Programes formatius de qualificació bàsica, convocades per la Resolució de 28 d’abril de 2017, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per al curs 2017-2018.