DOGV Capçaleres

DOGV del 03 abril 2017

DOGV de 03/03/2017, Núm 8013
II. AUTORITATS I PERSONAL

A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 27 de març de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l'oferta pública de dues places d'investigador no doctor d'aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Red de Terapia Celular - TERCEL (RD16/0011/0017), Programa RETICS del Instituto de Salud Carlos III. Ministerio de Economia, Industria y Competitividad) CPI-17-080», finançat per l'Agència Estatal d'Investigació -AEI- i per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional - FEDER - «Una manera de fer Europa». [2017/2666] (pdf 262KB)

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 27 de març de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l'oferta pública d'una plaça d'oficial de laboratori de suport a la investigació d'aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Biología sintética y de sistemas de endo y exosimbiontes para la intervención sobre hospeadores eucariotas. CPI-17-071», finançat per l'Agència Estatal d'Investigació -AEI- i per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional - FEDER - «Una manera de fer Europa». [2017/2668] (pdf 255KB)

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 27 de març de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l'oferta pública d'una plaça de tècnic superior de suport a la investigació d'aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Nuevas tecnologías aplicadas al patrimonio cultural Precolombino: la Civilización Maya. CPI-17-083». Programa Prometeu per a grups d'investigació d'Excel·lència de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport» (GVPROMETEO2016-155). [2017/2669] (pdf 258KB)

V. ANUNCIS

C) ALTRES ASSUMPTES

Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
Informació pública del projecte d'ordre per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de les beques per a la promoció de l'excel·lència acadèmica destinades als qui hagen conclòs estudis d'educació universitària en les universitats públiques de la Comunitat Valenciana i estudis superiors en centres de titularitat pública adscrits a l'Institut Superior d'Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana (ISEACV). [2017/2432] (pdf 141KB)