DOGV Capçaleres

DOGV del 25 juny 2018

DOGV de 25/6/2018, Núm 8325

III. ACTES ADMINISTRATIUS

B) SUBVENCIONS I BEQUES

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 19 de juny de 2018, de la Direcció General de Política Educativa, de concessió d’ajudes per a finançar el foment d’activitats de participació, associació i formació de mares i pares d’alumnes realitzades per les associacions de mares i pares d’alumnes de centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana sostinguts amb fons públics, les seues federacions i confederacions.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 15 de juny de 2018, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen subvencions i assignacions econòmiques per a la realització d’activitats complementàries dirigides a l’alumnat escolaritzat en centres d’educació especial o en unitats d’educació especial ubicades en centres ordinaris sostinguts amb fons públics, per a l’exercici 2018.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 21 de juny de 2018, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual s’amplia el termini de presentació de sol·licituds de les ajudes econòmiques destinades a l’escolarització en els centres autoritzats d’Educació Infantil i escoles infantils municipals de primer cicle de la Comunitat Valenciana per al curs escolar 2018-2019.

V. ANUNCIS

A) ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME

Ajuntament de Castalla
Informe ambiental i territorial estratègic de la modificació puntual del Pla general d’ordenació urbana per a canvi de paràmetres d’edificabilitat i ocupació en la parcel·la dotacional educativa per a nou CEIP número 2. Expedient número 1155/2018.