DOGV Capçaleres

DOGV del 20 abril 2017

DOGV de 20/04/2017, Núm 8023

III. ACTES ADMINISTRATIUS

C) ALTRES ASSUMPTES

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 4 d’abril de 2017, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s’adapten els annexos de l’Ordre 18/2016, d’1 de juny, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula l’accés, l’admissió i matrícula a ensenyaments de grau mitjà i de grau superior de Formació Professional a la Comunitat Valenciana. [2017/3306] (pdf 8.188KB)

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ d’11 d’abril de 2017, de la Direcció General de Política Educativa, per la qual es modifica l’adscripció, a efectes d’escolarització de l’alumnat, de centres que imparteixen ensenyaments d’Educació Primària a instituts i seccions d’Educació Secundària. [2017/3294] (pdf 168KB)

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 19 d’abril de 2017, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual s’adscriuen les entitats i ens locals no subvencionats que imparteixen programes formatius de qualificació bàsica als corresponents instituts d’Educació Secundària. [2017/3330] (pdf 145KB)

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 19 d’abril de 2017, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual s’adscriuen les entitats i ens locals que imparteixen programes formatius de qualificació bàsica als corresponents instituts d’Educació Secundària. [2017/3328] (pdf 198KB)