DOGV Capçaleres

DOGV del 16 març 2017

DOGV de 16/03/2017, Núm 8001

III. ACTES ADMINISTRATIUS

B) SUBVENCIONS I BEQUES

Servei Valencià d’Ocupació i Formació
Extracte de la Resolució de 30 de desembre de 2016, del director general del Servei Valencià d’Ocupació i Formació, per la qual es convoquen les subvencions públiques destinades a la creació o manteniment de les unitats de suport a l’activitat professional com a mesura de foment de l’ocupació per a persones amb discapacitat o diversitat funcional en centres especials d’ocupació per a l’exercici 2017 [2017/2163] (pdf 170KB)

Servei Valencià d’Ocupació i Formació
RESOLUCIÓ de 30 de desembre de 2016, del director general del Servei Valencià d’Ocupació i Formació, per la qual es convoquen les subvencions públiques destinades a la creació o manteniment de les unitats de suport a l’activitat professional, com a mesura de foment de l’ocupació per a persones amb discapacitat o diversitat funcional en centres especials d’ocupació per a l’exercici 2017. [2017/2222] (pdf 297KB)

Universitat de València
Ampliació de termini a l’extracte de la Resolució de 30 de gener de 2017, del degà de la Facultat d’Economia de la Universitat de València, per la qual es convoca i s’estableixen les bases reguladores del IV Premi d’Igualtat de la Facultat d’Economia. [2017/2217] (pdf 137KB)

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 17 de gener de 2017, del rector, per la qual s’acorda fer públic el pressupost de la Universitat de València per a l’any 2017. [2017/1830] (pdf 166KB)