DOGV Capçaleres

DOGV del 14 març 2017

DOGV de 14/03/2017, Núm 7999

III. ACTES ADMINISTRATIUS

A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 16 de febrer de 2017, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l’autorització de l’escola infantil municipal de primer cicle denominada El Albergue, de Benidoleig, per canvi d’ús de les unitats autoritzades. [2017/1883] (pdf 171KB)


B) SUBVENCIONS I BEQUES

Universitat Politècnica de València
Extracte de les bases de la convocatòria de Poliniza Dos 2017 (Trobada d’Art Urbà), de l’Àrea d’Activitats Culturals de la Universitat Politècnica de València. [2017/2090] (pdf 141KB)

Universitat Politècnica de València
Extracte de la Resolució de 7 de març de 2017, del rector, per la qual es convoca la VII edició del Concurs de Projectes Científics, Petits Grans Invents, per a l’any 2017. [2017/2096] (pdf 140KB)


C) ALTRES ASSUMPTES

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport - Institut Valencià de la Joventut.Generalitat Jove
RESOLUCIÓ conjunta de 6 de març de 2017 del director general d’Esport i del secretari general de l’Institut Valencià de la Joventut.Generalitat Jove, per la qual es convoca el Programa Lliure d’Estiu dins de la campanya d’activitats nàutiques de la Generalitat «A la Mar 2017» [2017/2052] (pdf 363KB)

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
Resolució de 9 de març de 2017, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual se cita les persones interessades en el procediment sobre drets fonamentals número 00058/2017: 46250-33-3-2017-0000455 a comparéixer en la via jurisdiccional.. [2017/2114] (pdf 140KB)