DOGV Capçaleres

DOGV del 13 març 2017

DOGV de 13/03/2017, Núm 7998

I. DISPOSICIONS GENERALS

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
DECRET 26/2017, de 3 de març, del Consell, pel qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic/a Superior en Estilisme i Direcció de Perruqueria. [2017/2067] (pdf 1.298KB)

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
DECRET 27/2017, de 3 de març, del Consell, pel qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic/a Superior en Assessoria d’Imatge Personal i Corporativa. [2017/2069] (pdf 1.333KB)

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
DECRET 28/2017, de 3 de març, del Consell, pel qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic/a Superior en Animacions 3D, Jocs i Entorns Interactius. [2017/2070] (pdf 1.038KB)

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
DECRET 29/2017, de 3 de març, del Consell, pel qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic/a Superior en Integració Social. [2017/2071] (pdf 982KB)

II. AUTORITATS I PERSONAL

A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS

Ajuntament d’Almussafes
Oferta d’ocupació per a l’any 2017. [2017/1990] (pdf 126KB)

Ajuntament de Benifato
Oferta d’ocupació pública per a l’any 2016. [2017/2005] (pdf 131KB)

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 3 de març de 2017, del Rectorat, per la qual es convoca el concurs per a la provisió interina de places de professorat contractat doctor. Convocatòria número 1. [2017/1981] (pdf 1.563KB)

B) SUBVENCIONS I BEQUES
Universitat Jaume I
Extracte de la Resolució de 2 de març de 2017, del Rectorat, per la qual es convoquen els premis al rendiment acadèmic de l’estudiantat que participa en les olimpíades acadèmiques en la Universitat Jaume I. [2017/2030] (pdf 142KB)

Universitat Politècnica de València
Extracte de la Resolució de 6 de març de 2017, del rector, per la qual es convoquen les ajudes De2 pràctiques estranger, convocatòria 2017. [2017/2023] (pdf 143KB)

Universitat Politècnica de València
Extracte de la Resolució de 7 de març de 2017, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es convoquen ajudes d’acció social per a alumnes de la UPV, curs 2016-17. [2017/2077] (pdf 141KB)

8707


Universitat Politècnica de València
Correcció d’errades de l’extracte de la Resolució del 22 de febrer de 2017, del rector, per la qual es convoquen les beques del Programa de cooperació al desenvolupament, destinades a fomentar la participació de l’alumnat en programes i projectes de cooperació al desenvolupament. [2017/2094] (pdf 127KB)