DOGV Capçaleres

DOGV del 07 març 2017

DOGV de 7/03/2017, Núm 7994
II. AUTORITATS I PERSONAL

A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 27 de febrer de 2017, del Rectorat, per la qual es convoquen concursos per a la provisió de places de professorat associat amb plaça assistencial als centres sanitaris concertats amb la universitat per al curs 2016-2017. Convocatòria número 20. [2017/1771] (pdf 965KB)

Universitat Jaume I
RESOLUCIÓ de 27 de febrer de 2017, del Rectorat, per la qual es convoca una oferta pública per a la selecció d'una plaça de personal tècnic de suport a la investigació d'aquest organisme, amb contracte laboral temporal per obra o servei a temps parcial. Projecte: «Una aproximación a la sostenibilidad basada en sistemas multi-catalíticos inspirados en el modelo celular syncell» Referència GV-PROMETEO 2016-071. [2017/1814] (pdf 223KB)

Universitat Jaume I
RESOLUCIÓ de 28 de febrer de 2017, del Rectorat, per la qual es convoca una oferta pública per a la constitució d'una borsa de treball de personal investigador d'aquest organisme, amb contracte laboral temporal per obra i servei. Research group on Machine learning for smart environments del Institut de Noves Tecnologies de la Imatge (INIT). [2017/1813] (pdf 223KB)

III. ACTES ADMINISTRATIUS

A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS

Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 15 de febrer de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l'autorització al centre privat d'Educació Infantil, Primària i Secundària Escuelas Pías de València. [2017/1636] (pdf 172KB)


Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 19 de desembre de 2016, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l'autorització al centre docent privat d'Educació Infantil, Primària i Secundària Escola Gavina de Picanya. [2017/1634] (pdf 137KB)

B) SUBVENCIONS I BEQUES

Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 28 de febrer de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen per a l'exercici 2017 les subvencions per a l'adquisició de material bibliogràfic per a les biblioteques i agències de lectura públiques de les entitats locals de la Comunitat Valenciana. [2017/1716] (pdf 681KB)

Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 28 de febrer de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen per a l'exercici 2017 subvencions a la difusió del llibre i la lectura. [2017/1718] (pdf 898KB)

Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 3 de març de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen per a l'exercici 2017 subvencions a la producció editorial. [2017/1895] (pdf 910KB)

Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
Extracte de la Resolució de 28 de febrer de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen per a l'exercici 2017 subvencions a la difusió del llibre i la lectura. [2017/1888] (pdf 141KB)

Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
Extracte de la Resolució de 3 de març de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen per a l'exercici 2017 subvencions a la producció editorial. [2017/1905] (pdf 142KB)