DOGV Capçaleres

DOGV del 03 març 2017

DOGV de 3/03/2017, Núm 7992

II. AUTORITATS I PERSONAL

A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 20 de febrer de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador/a no doctor d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Social inclusion and volunteering in sports clubs in Europe. CPI-17-032». [2017/1661] (pdf 252KB)

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 21 de febrer de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador/a no doctor d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Preventing and remediating degradation of soils in Europe through land care (RECARE). CPI-17-034». [2017/1662] (pdf 254KB)

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 21 de febrer de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador/a no doctor d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «El alumnado con discapacidad en la Educación Secundaria desde la perspectiva del profesorado de Educación Física. CPI-17-035». [2017/1663] (pdf 254KB)

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 21 de febrer de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic/a mitjà de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Psicologia de les organitzacions i el treball. CPI-17-036». [2017/1664] (pdf 251KB)

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 21 de febrer de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador/a doctor sènior d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Síntesis y caracterización de nuevas moléculas para la espintrónica. CPI-17-037». [2017/1665] (pdf 253KB)

III. ACTES ADMINISTRATIUS

B) SUBVENCIONS I BEQUES

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 25 de gener de 2017, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen, per a l’exercici 2017, subvencions del Programa per a la promoció de la investigació científica, el desenvolupament tecnològic i la innovació a la Comunitat Valenciana. [2017/1713] (pdf 167KB)