DOGV Capçaleres

DOGV del 01 març 2017

DOGV de 1/03/2017, Núm 7990

III. ACTES ADMINISTRATIUS

B) SUBVENCIONS I BEQUES

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 23 de febrer de 2017, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen subvencions al transport universitari a la Comunitat Valenciana per al curs 2016-2017. [2017/1567] (pdf 1.586KB)

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
Extracte de la Resolució, de 23 de febrer de 2017, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen les subvencions al transport universitari a la Comunitat Valenciana per al curs 2016-2017. [2017/1614] (pdf 167KB)

Universitat Politècnica de València
Extracte de la Resolució de 22 de febrer de 2017, del rector de la Universitat Politècnica de València, per la qual es convoquen les beques del programa Meridies-Cooperació per a la participació de l’alumnat en projectes de cooperació al desenvolupament en països d’Àfrica i Llatinoamèrica. [2017/1608] (pdf 144KB)

C) ALTRES ASSUMPTES

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
CORRECCIÓ de la Resolució de 20 de febrer de 2017, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, pel qual es promou a la Comunitat Valenciana un procediment per a l’avaluació i acreditació de determinades unitats de competència professional, adquirides a través de l’experiència laboral o de vies no formals de formació, dins de la família professional de serveis socioculturals i a la comunitat, per a les qualificacions professionals següents: SSC320_2 Atenció Sociosanitària a Persones Dependents en Institucions Socials i SSC089_2 Atenció Sociosanitària a Persones a Domicilis. [2017/1685] (pdf 286KB)