DOCV Capçaleres

DOCV del 18 Desembre 2017

DOGV de 18/12/2017, Núm 8192

I. DISPOSICIONS GENERALS

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
DECRET 186/2017, de 24 de novembre, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
DECRET 187/2017, de 24 de novembre, del Consell, pel qual es regula el funcionament de l’Oficina de Drets Lingüístics

III. ACTES ADMINISTRATIUS

B) SUBVENCIONS I BEQUES

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 13 de desembre de 2017, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s’amplia el pressupost de la convocatòria de beques salari lligades a la renda per a la realització d’estudis universitaris, durant el curs acadèmic 2017-2018, en les universitats públiques de la Comunitat Valenciana.

C) ALTRES ASSUMPTES

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ d’1 de desembre de 2017, del president de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, per la qual es fan públiques les llistes de resultats provisionals de la prova de capacitació tècnica: llenguatge administratiu.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
DECRET 191/2017, d’1 de desembre, del Consell, pel qual s’autoritza la implantació i la supressió de nous ensenyaments universitaris oficials de grau i màster en les universitats privades Universitat CEU Cardenal Herrera, Universitat Europea de València i Universitat Internacional Valenciana, en el curs 2017-2018.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 29 de novembre de 2017, del president de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, per la qual es fa pública la llista de resultats provisionals de la prova de nivell A2 de coneixements de valencià.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ d’11 de desembre de 2017, del president de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, per la qual es fa pública la llista de resultats provisionals de la prova de nivell B1 de coneixements de valencià.