DOGV Capçaleres

DOGV del 18 Agost 2017

DOGV de 18/08/2017, Núm 8108

III. ACTES ADMINISTRATIUS

A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 24 de juliol de 2017, del conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convalida la Resolució de 29 d’abril de 2008, del director general d’Ordenació i Centres Docents, que autoritza la sol·licitud del Conservatori Municipal Professional Joaquín Rodrigo (46023663), de Sagunt, per a impartir l’especialitat de Trompa.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 27 de juliol de 2017, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es concedeix l’autorització d’obertura i funcionament al centre docent incomplet de nova creació d’Educació Infantil i Primària denominat Quatre Camins, a Castelló de la Plana.

V. ANUNCIS

B) LICITACIÓ I ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
Formalització del contracte número CNMY16/IN10S/47. Rafelbunyol (V) CEIP nou número 2, amb perfil de 6 aules d’Infantil, 12 aules de Primària, trinquet de jocs de pilota valenciana, menjador (350, 2 torns), habitatge.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
Formalització del contracte número CNMY16/CD00D/51. Subministrament, muntatge, arrendament sense opció de compra i desmuntatge d’instal·lacions educatives provisionals per a la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
Formalització del contracte número CNMY16/CD00D/60. Subministrament, muntatge, arrendament sense opció de compra de desmuntatge d’instal·lacions educatives provisionals per a la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport.