DOGV Capçaleres

DOGV del 19 juny 2018

DOGV de 19/6/2018, Núm 8320

II. AUTORITATS I PERSONAL

A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS

Universitat de València
RESOLUCIÓ d’1 de juny de 2018, de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs d’accés a places de cossos docents universitaris.

C) ALTRES ASSUMPTES

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ d’11 de juny de 2018, de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Investigació, per la qual es convoca un curs de formació sobre el desenvolupament de la funció directiva, i un curs d’actualització de competències directives, establits per l’article 1 del Reial decret 894/2014, de 17 d’octubre.

III. ACTES ADMINISTRATIUS

B) SUBVENCIONS I BEQUES

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 14 de juny de 2018, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es compensa, a les universitats públiques de la Comunitat Valenciana, la part no finançada amb càrrec als pressupostos generals de l’Estat de les beques de matrícula de la convocatòria aprovada per la Resolució de 3 d’agost de 2017, de la Secretaria d’Estat d’Educació, Formació Professional i Universitats, per la qual es convoquen beques de caràcter general per al curs acadèmic 2017-2018 per a estudiants que cursen estudis postobligatoris.

C) ALTRES ASSUMPTES

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 15 de juny de 2018, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen a la Comunitat Valenciana la fase de centre i la fase autonòmica dels Premis Professionals, per a l’alumnat que ha conclòs els estudis professionals dels ensenyaments de Música i Dansa en el curs acadèmic 2017-2018.