Adjudicacions

Regulació del procés d’adjudicació contínua

RESOLUCIÓ de 16 de febrer de 2016, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es regulen els procediments d'adjudicació contínua de llocs de treball i de provisió de llocs de difícil cobertura en règim d'interinitat.

resolució llocs de difícil cobertura adjudicacions adjudicació contínua 2016
PDF
Regulació de l’adjudicació contínua del professorat interí

RESOLUCIÓ de 18 de juliol de 2013, de la Subdirecció General de Personal Docent de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen els procediments d'adjudicació contínua de llocs de treball en règim d'interinitat.

adjudicació contínua 2013
PDF
Normativa de les adjudicacions de 2013: cossos de secundària

RESOLUCIÓ de 17 de juny de 2013, de la Subdirecció General de Personal Docent, per la qual es convoca un procediment d’adjudicació de destinacions amb caràcter provisional, en pràctiques i interí, en els cossos docents de catedràtics d’Ensenyança Secundària i de professors d’Ensenyança Secundària, de catedràtics d’escoles ofi- cials d’idiomes i de professors d’escoles oficials d’idio- mes, de professors tècnics de Formació Professional, de catedràtics de Música i Arts Escèniques i de professors de Música i Arts Escèniques, de catedràtics i de professors d’Arts Plàstiques i Disseny i de mestres de taller d’Arts Plàstiques i Disseny, per al curs 2013-2014. [2013/6485]

cossos de secundària adjudicacions 2013
PDF
Normativa de les adjudicacions de 2013: cos de mestres

RESOLUCIÓ de 17 de juny de 2013, de la Subdirecció General de Personal Docent, per la qual es convoca pro- cediment d’adjudicació de destinacions amb caràcter pro- visional, en pràctiques i interí, en el cos de mestres per al curs 2013-2014. [2013/6484]

cos de mestres adjudicacions 2013
PDF
Adjudicació contínua

RESOLUCIÓ d'11 de juny de 2012, de la Subdirecció General de Personal Docent de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es regulen els procediments d'adjudicació contínua de llocs de treball en règim d'interinitat.

adjudicacions adjudicació contínua 2012
PDF