Plans d’autoprotecció

Plans d’autoprotecció o mesures d’emergència dels centres educatius no universitaris

ORDE 27/2012, de 18 de juny, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, sobre plans d'autoprotecció o mesures d'emergència dels centres educatius no universitaris de la Comunitat Valenciana. [2012/6296] (pdf 296KB)

pla autoprotecció normativa comuna 2012
PDF

Presentació Pla d’autoprotecció.

Presentació Pla d'autoprotecció.

recursos presentació pla autoprotecció
PDF

Plànols del Pla d’autoprotecció

Plànols del Pla d'autoprotecció

recursos plànols pla autoprotecció
PDF

Pla d’emergències i organització del pla d’autoprotecció Universitat Jaume I de Castelló [2]

Pla d'emergències i organització del pla d'autoprotecció Universitat Jaume I de Castelló [2]

recursos pla d'emergències pla autoprotecció jaume i
PDF

Pla d’emergències i organització del pla d’autoprotecció Universitat Jaume I de Castelló [1]

Pla d'emergències i organització del pla d'autoprotecció Universitat Jaume I de Castelló [1]

recursos pla d'emergències pla autoprotecció jaume i
PDF

Pla d’autoprotecció Campus Bellaterra

Pla d'autoprotecció Campus Bellaterra

recursos pla autoprotecció campus bellaterra
PDF

Pla d’autoprotecció del centre docent

Pla d'autoprotecció del centre docent

recursos pla autoprotecció centre docent
PDF

Organigrames d’actuació

Organigrames d'actuació

recursos organigrames actuació
PDF

Guia per a la redacció d’un Pla d’autoprotecció

Guia per a la redacció d'un Pla d'autoprotecció

recursos pla autoprotecció guia
PDF

Fitxes del Pla d’autoprotecció

Fitxes del Pla d'autoprotecció

recursos pla autoprotecció fitxes
PDF

Criteris per a l’evacuació

Criteris per a l'evacuació

reucursos criteris per a l'evacuació
PDF

Creació del Registre Autonòmic de Plans d’Autoprotecció. [Sol·licitud Plans d’Autoprotecció]

DECRET 83/2008, de 6 de juny, del Consell, pel qual es crea el Registre Autonòmic de Plans d’Autoprotecció. [Sol·licitud Plans d'Autoprotecció]

sol·licitud registre plans decret autoprotecció autonòmic 2008
PDF

Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias.

REAL DECRETO 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia.

reial decret norma bàsica emergència centres docents autoprotecció 2007
PDF

Codi Tècnic de l’Edificació. BOE 74, de 28 de març. Annexos

Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi Tècnic de l'Edificació. BOE 74, de 28 de març. Annexos.

reial decret codi tècnic d'edificació boe annexos 2006
PDF

Reial Decret 314/2006, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació. BOE 74, de 28 de març.

Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi Tècnic de l'Edificació. BOE 74, de 28 de març.

reial decret codi tècnic d'edificació boe 2006
PDF

Llei 9/2002, de 12 de desembre, de Protecció Civil i Gestió d’Emergències de la G. Valenciana.

Llei 9/2002, de 12 de desembre, de Protecció Civil i Gestió d’Emergències de la G. Valenciana.

protecció civil llei emergències 2002
PDF

Autoprotecció de centres d’Educació Infantil, Primària, Secundària i Ensenyaments de Règim Especial

Ordre de 31/01/95, sobre autoprotecció de centres d'Educació Infantil, Primària, Secundària i Ensenyaments de Règim Especial.

secundària primària ordre infantil ensenyaments règim especial autoprotecció 1995
PDF

Llei 2/1985, de 21 de gener, sobre Protecció Civil (BOE 22, de 25-01-85)

Llei 2/1985, de 21 de gener, sobre Protecció Civil (BOE 22, de 25-01-85)

protecció civil llei boe 1985
PDF

Manual d’autoprotecció, guia sobre del pla d’emergència contra incendis i d’evacuació de locals.

Ordre de 29/11/84. Manual d'autoprotecció, guia per al desenvolupament del pla d'emergència contra incendis i d'evacuació de locals i edificis. (BOE 49, 26/II).

ordre manual incendis evacuació emergència autoprotecció 1984
PDF

Ordre de 13/11/84, sobre exercicis d’evacuació en centres docents d’EGB, batxillerat i FP.

Ordre de 13/11/84, sobre exercicis d'evacuació en centres docents d'educació general bàsica, batxillerat i formació professional.

ordre exercicis d'evacuació centres docents 1984
PDF