Correcció a la Resolució definitiva de destinacions

07 / 06 / 2017

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució d’11 de maig de 2017, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual s’aprova l’adjudicació definitiva de destinacions del procediment de provisió de places del cos de mestres convocat per la Resolució de 25 d’octubre 2016.
Revisa la correcció clicant ací.


Adjudicacions definitives del concurs de trasllats de Mestres

17 / 05 / 2017

El DOGV de hui publica l’adjudicació definitiva de concurs de trasllats del cos de mestres.

RESOLUCIÓ d’11 de maig de 2017, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual s’aprova l’adjudicació definitiva de destinacions del procediment de provisió de places del cos de mestres convocada per Resolució de 25 d’octubre 2016.


Publicades les vacants definitives del cos de mestres

10 / 05 / 2017

Pots consultar-les també en la web de Conselleria.

En breu, podràs disposar dels documents també en l’Espai de l’afiliació..


Adjudicacions definitives del concurs de trasllats de Secundària i altres cossos i Inspecció

10 / 05 / 2017

Secundària i altres cossos
RESOLUCIÓ de 9 de maig de 2017, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual s’aprova l’adjudicació definitiva de destinacions del procediment de provisió de places per a funcionaris docents dels cossos de catedràtics i professors d’Ensenyança Secundària, de professors tècnics de Formació Professional, de catedràtics i professors d’escoles oficials d’idiomes, de catedràtics i professors de Música i Arts Escèniques, de catedràtics, professors i mestres de taller d’Arts Plàstiques i Disseny, convocat per la Resolució de 25 d’octubre de 2016.

Inspecció
RESOLUCIÓ de 9 de maig de 2016, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual s’aprova l’adjudicació definitiva de destinacions del procediment de provisió de places per al cos d’inspectors al servei de l’Administració educativa i d’inspectors d’Educació convocat per la Resolució de 25 d’octubre de 2016.


Publicades les vacants definitives del concurs de trasllats: Inspecció, Secundària i altres cossos

03 / 05 / 2017

Vacants definitives de Secundària i altres cossos
Resolució de 3 de maig de 2017, de la Direcció General de Centres i Personal la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es fa pública la relació de vacants definitives del concurs de trasllats de funcionaris docents dels cossos de catedràtics i professors d’Ensenyança Secundària, de professors tècnics de Formació Professional, de catedràtics i professors d’escoles oficials d’idiomes, catedràtics i professors de Música i Arts Escèniques, de catedràtics, professors i mestres de taller d’Arts Plàstiques i Disseny, per a la provisió de places en l’àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana, convocat per Resolució de 25 d’octubre de 2016.

Vacants definitives d’Inspecció
Resolució de 3 de maig de 2017 de la Direcció General de Centres i Personal Docent de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es fa pública la relació de vacants definitives del concurs de trasllats de funcionaris docents del cos d’inspectors al servei de l’Administració educativa i d’inspectors d’educació, per a la provisió de places en l’àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana, convocat mitjançant la Resolució de 25 d’octubre de 2016.


Adjudicació provisional del concurs de trasllats del cos de mestres

14 / 03 / 2017

Reclamacions
Es disposa d’un termini de set dies hàbils per a formular reclamacions contra les relacions provisionals, que començarà el 15 de març de 2017 i conclourà el 23 de març de 2017 per als participants de les províncies d’Alacant i Castelló, i el 27 de març de 2017 per als participants de la província de València.
Instància de reclamació


Adjudicació provisional de destinacions del concurs del cos d'inspecció

07 / 03 / 2017

Adjudicació provisional de destinacions del procediment de provisió de llocs de funcionaris docents dels cossos d’Inspectors al Servei de l’Administració Educativa i d’Inspectors d’Educació.
Consulta l’adjudicació ací.


Destinacions provisionals del Concurs de Trasllats de Secundària i altres cossos

07 / 03 / 2017

Adjudicació provisional de destinacions del procediment de provisió de llocs de funcionaris docents dels cossos de catedràtics i professors d’Ensenyança Secundària, de professors tècnics de Formació Professional, de catedràtics i professors d’Escoles Oficials d’Idiomes, catedràtics i professors de Música i Arts Escèniques, de catedràtics, professors i mestres de taller d’Arts Plàstiques i Disseny.
Consulta l’adjudicació ací.

Reclamacions
Es disposa d’un termini de set dies hàbils per a formular reclamacions contra les relacions provisionals, que començarà el 8 de març de 2017 i conclourà el 16 de març de 2017 per als participants de les províncies d’Alacant i Castelló, i el 20 de març de 2017 per als participants de la província de València.
Instància de reclamació


Criteris per a l'oferta de vacants del concurs de trasllats 2016/17

15 / 02 / 2017

Com a norma general, s’han bolcat al concurs de trasllats totes aquelles places fruit de jubilacions. A més, per al cos de mestres, l’administració ha computat en aquest llistat la informació de què disposa ara mateixa de l’arranjament provisional (que no està encara publicat, però que sembla que ja està molt avançat), incloent les creacions i supressions que hi poden aparèixer. Així, es poden evitar situacions indesitjables quan s’adjudica al concurs una vacant que serà immediatament suprimida; o quan una persona suprimida queda sense una vacant a la que tindria dret perquè l’arranjament es publica amb posterioritat.

També cal destacar que les vacants de catàleg als CAES i als Centres de Reeducació oberts estan disponibles al concurs sempre amb provisió voluntària, igual que les vacants als centres de FPA.
És important tindre en compte que les places publicades són de vacants del catàleg del sistema que ara mateixa no tenen titular, en haver-se jubilat, o creat per l’arranjament. Així, no poden aparèixer encara les places que anomenem “de resultes”: aquelles places que es generen per l’efecte dominó que es produeix quan a una persona que té una definitiva li donen una altra definitiva i, per tant, deixa lliure la plaça en la que estava.
S’han reservat i, per tant, no s’han creat ni bolcat al concurs de trasllats places que detallem a continuació:
-algunes de l’especialitat d’Educació Infantil, en previsió de l’aplicació del Decret de Purilingüisme. STEPV ha insistit en la importància i urgència de revisar les plantilles per recuperar les vacants retallades en 2013 i per adequar-les a les necessitats reals dels centres educatius.
-les places de FPA pertanyents al Cos de Secundària no tenen cap creació en estar pendents de la revisió pormenoritzada de les plantilles de Formació de Persones Adultes. Ara bé, en cas que es produïsca una resulta, sí que es bolcarà al concurs. Cal tindre en compte que al cos de Mestres el nombre de persones que hi poden accedir a les places de FPA d’àmbit és molt reduït (només les persones que ara mateixa estan a una plaça d’àmbit), mentre que en secundària aquesta restricció no existeix. El moviment, doncs, de places de FPA d’àmbit en aquest concurs serà molt residual.
- llocs que necessiten una provisió excepcional, mitjançant comissions de servei específiques (CEED, presons, centre de Reeducació de Picassent, unitats hospitalàries, vacants als 6 centres plurilingües que queden, vacants vinculades a l’acreditació de competències professionals als CIPFP, etc.).
- IES Balears, Districte Marítim, El Grau: per la reordenació dels ensenyaments en la zona que s’està estudiant per part de l’administració.
- tota la secundària i FP (fins i tot les resultes) d’Elda, pels problemes derivats de la creació del CIPFP d’Elda, i la supressió d’un dels IES de la localitat.
- Art dramàtic, Escola Superior de Ceràmica, Places en EASD: l’estudi pormenoritzat de les necessitats dels centres i les plantilles adients no està finalitzat i, per tant, no es catalogarà cap plaça i, per tant, no s’ofertaran al concurs.
- EOI d’anglés, francès i alemany a Alacant, per la problemàtica derivada dels aularis. El curs que ve, en passar de ser aularis a seccions, sí que es bolcaran.
- Places en conservatoris superiors de música i dansa: no s’oferiran en cap cas, per tindre pendents recursos de l’accés a càtedres.


Publicades les vacants provisionals del concurs de trasllats

15 / 02 / 2017

MESTRES

  1. Text de la Resolució
  2. Annex I - Llistat provisional de vacants no itinerants
  3. Annex II - Llistat provisional de vacants itinerants
  4. Annex d’especialitats

SECUNDÀRIA I ALTRES COSSOS

  1. Text de la Resolució
  2. Annex - Llistat provisional de vacants

INSPECCIÓ

  1. Text de la Resolució
  2. Annex - Llistat provisional de vacants