Supressions i desplaçaments

Actualitzacions, guies i informació sobre el procés d'oposicions docents.

Novetats

Darrera actualització: 14 juliol 2016 / 16:16 h

Adjudicació definitiva

Cos de mestres
Secundària i altres cossos

LLISTATS ANTERIORS

Adjudicacions provisionals desplaçaments i supressions

11 juliol 2016 / 10:17 h

Cos de mestres
Resta de cossos
Reclamacions: 12 i 13 de juliol a provision_edu@gva.es Han de contindre les dades següents: Nom i cognoms, DNI, Cos a què pertany, Especialitat/s, Objecte reclamació.

Llistat definitiu i adjudicacions telemàtiques suprimits i desplaçats secundària i resta cossos

13 juliol 2015 / 20:29 h

Consulta ací el llistat i les adjudicacions

Llistat definitiu i adjudicacions telemàtiques suprimits i desplaçats cos de mestres

13 juliol 2015 / 20:26 h

Consulta ací el llistat i les adjudicacions

Guies