Baremació de la fase 1 i instruccions de la fase 2 per a cobrir els llocs del CEED

20 / 06 / 2016

Consulta ací la informació:
Baremació de la fase 1 i instruccions de la fase 2 per a cobrir els llocs del Centre Específic d’Educació a Distància (CEED).


Admesos i exclosos per al Centre de Residències del CE de Xest i del CIPFP Costa de Azahar

20 / 06 / 2016

Consulta ací la llista:
http://www.ceice.gva.es/web/rrhh-educacion/puestos-especificos”>Llistats provisionals d’admesos i exclosos per a cobrir els llocs del Centre de Residències del Complex Educatiu de Cheste i del Centre Integrat de Formació Professional Costa de Azahar de Castelló.


CORRECCIÓ d’errades comissions de serveis específiques

05 / 06 / 2016

Consulta ací la correcció

1. En l’apartat D, Centres de formació de persones adultes en establiments penitenciaris, subapartat 1.b, pàgina 12719, i per al Centre
Secció d’Educació Secundària núm. 1 de Picassent, a continuació de les especialitats del cos de professors d’Ensenyament Secundari ha d’afegir-se:
«Cos de professors tècnics de Formació Professional
Codi especialitat
345 Operacions d’equip de producció agrària
347 Perruqueria».
2. En l’apartat J, Llocs catalogats d’especial dificultat en centres d’Educació Secundària, així com els llocs d’acció compensatòria catalogats en els centres d’acció educativa singular (CAES), subapartat 1 (pàgina 12730) han d’afegir-se els centres següents:
«CEIP Blasco Ibáñez d’Algemesí
IES Veles e Vents (Torrent)
IES Bovalar (Castelló de la Plana)»


Assemblees informatives sobre les comissions de serveis específiques

27 / 05 / 2016


Alacant, dimarts 31 de maig, Seu STEPV (Glorieta Poeta Vte. Mogica, 5 – 12), 17:30 h.
Alcoi, dimecres 1 de juny, Seu STEPV (Oliver, 1-5é dreta), 19 h.
Algorfa, dimecres 1 de juny, CEIP Cervantes, 17:30 h.
Dénia, dimecres 1 de juny, IES Maria Ibars, 19 h.
Elx, dimarts 31 de maig, Seu STEPV (Maximilià Thous, 121), 18 h.
Novelda, dimecres 1 juny, CEIP Sanchez Albornoz, 17:30 h.
Castelló, dilluns 30 de maig, Seu STEPV (Marqués de Valverde, 8), 18 h.
La Vall d'Uixó, dimarts 31 de maig, Seu de l'OSUT (Carrer Almenara, 11 baix), 18h.
Alzira, dimecres 1 de juny, Seu STEPV (Luis Suñer, 28-16), 17.30h
Gandia, dijous 2 de juny, Seu STEPV (Av. d’Alacant, 18, 1r), 17:30h.
Ontinyent, dilluns 30 de maig, CEIP Martínez Valls, 17:30h.
Port de Sagunt, dimarts 31 de juny, Escola de Música (C/ Papa Alexandre VI), 17:30 h.
València, dimecres 1 de juny, Seu STEPV (Juan de Mena, 18-baix), 18h.
Xàtiva, dimarts 31 de maig, Seu STEPV (Portal del Lleó nº 8, 2n), 17:30h.

Comissions de serveis: convocatòria específica de llocs de dificultat especial i altres llocs

25 / 05 / 2016

RESOLUCIÓ de 20 de maig de 2016, de la Direcció General de Centres i Personal Docent de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca un concurs de mèrits per a la selecció i el nomenament de funcionaris docents, per a cobrir llocs en centres públics de la Comunitat Valenciana, per mitjà de comissió de serveis, en les unitats específiques de Comunicació i Llenguatge (aules CIL), en les unitats pedagògiques hospitalàries, en els centres amb programa experimental plurilingüe, en els centres dels establiments penitenciaris, en els serveis psicopedagògics escolars de sector, en les seccions d’Educació Secundària dels centres de Reeducació, en els centres integrats de Formació Professional, en el Centre Específic d’Educació a Distància (CEED), en el centre de les residències del Complex Educatiu de Cheste i del Centre Integrat de Formació Professional «Costa de Azahar» de Castelló, i en determinats llocs de centres catalogats d’especial dificultat.


Assemblees informatives sobre les Comissions de Serveis

13 / 05 / 2016

Alacant, dimecres 18 de maig, Seu STEPV (Glorieta Poeta Vte. Mogica, 5 – 12), 18:30h.
Alcoi, dimecres 18 de maig, Seu STEPV (Oliver, 1-5é dreta), 17:30h.
Elx, dimarts 17 de maig, Seu STEPV (Maximilià Thous, 121), 18h.
Petrer, dimarts 17 de maig, IES Azorín, 17:30h.
Dénia, dimecres 18 de maig, IES Maria Ibars, 17:30h.
Benidorm, dimarts 17 de maig, IES Beatriu Fajardo, 17:30h.
Torrevella, dimecres 18 de maig, IES Mare Nostrum, 17:30h.
Castelló, dimecres 18 de maig, Seu STEPV (Marqués de Valverde, 8), 18h.
La Vall d’Uixó, dimecres 18 de maig, Seu de l’OSUT. Carrer Almenara, 11 baix. 18’30h
Port de Sagunt, dimarts 17 de maig, Escola de Música (C/ Papa Alexandre VI), 17:30h.
Gandia, dimecres 18 de maig, Seu STEPV (Av. d’Alacant, 18, 1r), 17h.
Xàtiva, dimecres 18 de maig, Seu STEPV (Portal del Lleó nº 8, 2n), 17:30h.
Ontinyent, dimecres 18 de maig, CEIP Martínez Valls, 17:30h.
València, dijous 19 de maig, Seu STEPV (Juan de Mena, 18-baix), 18h.
Alzira, dijous 19 de maig, Seu STEPV (Luis Suñer, 28-16), 18h


Convocatòria de les comissions de servei 2016

13 / 05 / 2016


Resolucions als recursos de comissions de serveis

11 / 12 / 2015

Cos de mestres
Resolució per la qual es resol els recursos presentats a les resolucions de dates 24 de juliol i 7 de setembre, per la qual es concedixen comissions de servici per al curs 2015/2016 als funcionaris del cos de Mestres

Secundària i resta de cossos
Resolució per la qual es resol els recursos presentats a les resolucions de dates 24 de juliol i 7 de setembre, per la qual es concedixen comissions de servici per al curs 2015/2016 als funcionaris dels cossos de Catedràtics i Professors d’Ensenyança Secundària, Professors Tècnics de Formació Professional, Professors d’Escola Oficial d’Idiomes, i Professors i Mestres de Taller d’Arts Plàstiques i Disseny

 


Resolució definitiva de comissions de servei de Catedràtics i Professors de Música i Arts Escèniques

07 / 09 / 2015

Consulta ací la llista


Les comissions de serveis de conservatoris es publicaran dilluns 7 de setembre

04 / 09 / 2015


Guia de les comissions de servei 2017


Regulació de les comissions de servei

Comissions de serveis: convocatòria per a secundària i resta de cossos 2017

RESOLUCIÓ de 8 de maig de 2017, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca procediment d'adjudicació de llocs de treball en comissió de serveis en llocs dependents de la Generalitat Valenciana, durant el curs 2017-2018, per a catedràtics i professors d'Ensenyament Secundari, professors tècnics de Formació Professional i funcionariat de carrera que imparteix ensenyaments de règim especial, en centres públics docents no universitaris i per a catedràtics i professors d'Ensenyament Secundari en centres públics de formació de persones adultes.

PDF

Comissions de serveis: convocatòria per al cos de mestres 2017

RESOLUCIÓ de 8 de maig de 2017, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca procediment d'adjudicació de llocs de treball dependents de la Generalitat Valenciana en comissió de serveis, durant el curs 2017-2018, per al funcionariat de carrera del cos de mestres en centres públics docents no universitaris, i per a mestres en centres públics de formació de persones adultes.

PDF