COMISSIONS DE SERVEI


Recursos de reposició a les comissions de serveis

24 / 12 / 2016 | STEPV

A. Comissió Tècnica de selecció per a cobrir els llocs de les Unitats Específiques de Comunicació i Llenguatge (Aules CYL)
  Resolució
  Annex

C. Comissió Tècnica de selecció per a cobrir els llocs dels Centres Experimentals Plurilingües
  Resolució
  Annex

D. Comissió Tècnica de selecció per a cobrir els llocs dels Centres de Formació de Persones Adultes en establiments Penitenciaris
  Resolució
  Annex
E. Comissió Tècnica de selecció per a cobrir els llocs dels Servicis Psicopedagògics Escolars de Sector (SPE)
  Resolució
  Annex

F. Comissió Tècnica de selecció per a cobrir els llocs de les Seccions d’Educació Secundària en Centres de Reeducació i Caes
  Resolució
  Annex

J. Comissió Tècnica de selecció per a cobrir els llocs Catalogats d’Especial dificultat en Centres d’Educació Secundària, així com els llocs d’Acció Compensatòria catalogats en els centres d’acció educativa singular (CAES)
  Resolució
  Annex


Conservatoris: publicades les comissions de serveis definitives

01 / 09 / 2016 | STEPV

Consulta ací la llista
Contra aquest llistat es pot interposar recurs de reposició fins el 2 d’octubre.


Música i Arts Escèniques: publicades les comissions de serveis provisionals

30 / 08 / 2016 | STEPV

Llistat provisional de funcionaris dels cossos de Catedràtics i Professors de Música i Arts Escèniques que impartixen Ensenyances de règim especial en centres públics docents no universitaris dependents de la Generalitat als quals se’ls adjudiquen llocs en comissió de servicis durant el curs 2016/2017.
Termini al·legacions: fins les 24h del 31 d’agost


Adjudicació definitiva de les Comissions de serveis

27 / 07 / 2016 | STEPV

Consulta ací les adjudicacions definitives:
- Cos de mestres
- Secundària i resta de cossos

En l’espai de l’afiliació, apartat serveis jurídics, tindreu a la vostra disposició a partir del 28 de juliol, models de recurs de reposició.


Atenció: Dimecres 27 de juliol es publicaran les comissions definitives

26 / 07 / 2016 | STEPV

La Conselleria d’Educació ha informat que després de revisar totes les reclamacions publicarà demà, dimecres 27 de juliol, les comissions de serveis definitives, previsiblement al final de matí.


Adjudicació provisional cos de mestres, secundària i resta de cossos

22 / 07 / 2016 | STEPV

Consulta ací l’adjudicació provisional:
- Cos de mestres
- Secundària i resta de cossos
Termini reclamacions telemàtiques: des de les 00:00h del dissabte 23 de juliol fins a les 14h del dilluns 25 (no es poden aportar documents addicionals als que ja es van lliurar en la sol·licitud. Entreu als enllaços anteriors per accedir a l’enllaç de les reclamacions, si s’escau.


Guia de les comissions de servei 2016


Regulació de les comissions de servei

Comissions de serveis: convocatòria per als cossos de secundària 2016

RESOLUCIÓ de 10 de maig de 2016, de la Direcció General de Centres i Personal Docent de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca procediment d'adjudicació de llocs de treball en comissió de serveis, durant el curs 2016/2017, per a catedràtics i professors d'Ensenyament Secundari, professors tècnics de Formació Professional i funcionaris docents que imparteixen Ensenyaments de Règim Especial, en centres públics docents no universitaris dependents de la Generalitat i per a catedràtics i professors d'ensenyament secundària en centres públics de formació de persones adultes dependents de la Generalitat.

PDF
Comissions de serveis: convocatòria per al cos de mestres 2016

RESOLUCIÓ de 10 de maig de 2016, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca procediment d'adjudicació de llocs de treball en comissió de serveis per a funcionaris del cos de mestres, durant el curs 2016/2017, en centres públics docents no universitaris dependents de la Generalitat i per a mestres en centres públics de formació de persones adultes dependents de la Generalitat.

PDF