Meses de negociació

Documents i esborranys tractats en les meses de negociació.

24 juliol: Mesa Sectorial i Tècnica

Publicat el 22 juliol 2013 / 11:17 h

Adjuntem la documentació a tractar en la Mesa Tècnica i Sectorial de dimecres 24 de juliol. Per a qualsevol suggeriment: stepv@intersindical.org. Gràcies
Mesa Tècnica
- Esborrany ORDE procediment per a la detecció de l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu.
- Esborrany RESOLUCIÓ Pla Anual de Formació Permanent del Professorat per al curs 2013-2014 i ANNEX II.

Mesa Sectorial
- Projecte RESOLUCIÓ organització i funcionament dels centres d'educació especial per al curs 2013-2014.
- Projecte RESOLUCIÓ organització dels servicis psicopedagògics escolars i gabinets psicopedagògics autoritzats per al curs 2013-2014.
- Projecte DECRET proves extraordinàries d'avaluació i sessions d'avaluació extraordinàries.

17 de juliol: Mesa Tècnica i Sectorial

Publicat el 15 juliol 2013 / 13:05 h

Adjuntem els documents a negociar en les Meses Tècnica i Sectorial del dimecres 17 de juliol. Per a qualsevol suggeriment: stepv@intersindical.org
Mesa Tècnica:
Modificació calendari escolar per avançar les proves extraordinàries de setembre
Instruccions inici de curs centres Educació Especial
Instruccions inici de curs SPEs
Mesa Sectorial:
Ordre FP Dual


10 de juliol: Mesa Sectorial instruccions Primària i Tècnica Ordre FP Dual

Publicat el 08 juliol 2013 / 10:58 h

Adjuntem els documents a negociar en la Mesa Sectorial i Tècnica:
- Mesa Sectorial: Instruccions inici curs infantil i primària
- Mesa Tècnica: ordre FP Dual
Feu-nos arribar les vostres aportacions a stepv@intersindical.org
Gràcies

3 DE JULIOL: Mesa Sectorial i Tècnica sobre instruccions inici de curs

Publicat el 02 juliol 2013 / 10:34 h

Documents Mesa Sectorial:
Projecte RESOLUCIÓ intrucciones en matèria d'ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent (E.S.O. i Batxillerat).
Projecte RESOLUCIÓ procediments d'adjudicació contínua de llocs de treball en règim d'interinitat.

Documents Mesa Tècnica:
Esborrany RESOLUCIÓ intruccions per a l'organització i funcionament en les escoles d'Educació Infantil de Segon Cicle i col·legis d'Educació Primària durant el curs 2013-2014.
Esborrany RESOLUCIÓ intruccions sobre ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent durant el curs 2013-2014 (cicles formatius de Formació Professional).
Esborrany RESOLUCIÓ instruccions per a l'organització i funcionament dels programes de Qualificació Professional Inicial en totes les seues modalitats i tipus d'entitat o centre docent promotor, per al curs 2013-2014.
Esborrany RESOLUCIÓ relació d'especialitats i mòduls de cicles formatius la dedicació de la qual és suceptible de desdoble per al curs 2013-2014.
- ANNEX I
- ANNEX II

Mesa del 26 de juny

Publicat el 24 juny 2013 / 21:34 h

En la mesa de dimecres es tractaran els següents documents: Envieu les vostres aprotacions stepv@intersindical.org o a través de l'Espai de l'afiliació.

Mesa Tècnica sobre calendari escolar

Publicat el 18 juny 2013 / 12:59 h

El pròxim dimecres 19 de juny tractarem l'esborrany de calendari escolar per al curs 2013/14. Si teniu cap suggeriment feu-nos-el arribar a stepv@intersindical.org
Document de calendari escolar 2013/14
El dijous 20 també tractarem la jornada continuada. Enllacem ací el nou document després de la Mesa Tècnica, tot i que falten els annexos amb els centres seleccionats:
Jornada continua-Mesa Sectorial

Mesa sectorial i tècnica del 12 de juny

Publicat el 10 juny 2013 / 12:07 h

Mesa Tècnica sobre adjudicacions desplaçats i suprimits: Resolución de suprimidos y desplazados
Mesa Sectorial sobre premis al mèrit educatiu: Proyecto de Orden Premios al Mérito en la Educación ALEGACIONES.pdf
Jornada Continuada:

Mesa tècnica del 6 de juny

Publicat el 04 juny 2013 / 09:57 h

Documentes que es tractaran en la mesa tècnica del 6 de maig. Envia'ns les teues aportacions.

Mesa sectorial i tècnica del 5 de juny

Publicat el 03 juny 2013 / 14:05 h

Documents que es tractaran en la mesa sectorial i tècnica del 5 de juny:

Mesa tècnica del 22 de maig

Publicat el 20 maig 2013 / 13:44 h

Documents que es tractaran en la Mesa técnica del 22 de maig