Plurilingüisme: instruccions per a l’aplicació del Programa plurilingüe i l’elaboració del PLC


RESOLUCIÓ de 3 de febrer de 2017, de la Direcció General de Política Educativa, per la qual es donen instruccions per a l'aplicació del Programa d'educació plurilingüe dinàmic i l'elaboració del Projecte lingüístic de centre en els centres d'Educació Infantil i Primària per al curs 2017-2018. Publicat el 08 / 02 / 2017
Següent següent anterior Anterior