Calendari i procés matriculació per a la realització de la prova de certificació MECR de les EOI


RESOLUCIÓ de 7 de febrer de 2017, de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual s’estableix el calendari i el procés d’inscripció i matriculació per a la realització de la prova de certificació  dels nivells del Marc europeu comú de referència per a l’aprenentatge, l’ensenyament i l’avaluació  de llengües (MECR)  dels ensenyaments d’idiomes de règim especial en les escoles oficials d’idiomes de la Comunitat Valenciana, corresponent a la convocatòria 2017.

Termini matriculació
- Per a personal no matriculat a les EOI o per lliure): des de les 09.00 hores del dia 27 de febrer fins a les 15.00 hores del dia 9 de març de 2017.
- Per a alumnat de les EOI: des de les 09.00 hores del dia 13 de febrer fins a les 15.00 hores del dia 24 de febrer de 2017.

Notes:
El personal no matriculat en el curs 2016-2017 en les escoles oficials d’idiomes o aquell alumnat matriculat que desitge realitzar la prova de certificació en un nivell diferent del nivell que cursa, ha de fer la matriculació per via telemàtica, ha d’abonar la taxa corresponent a aquest efecte i ha de presentar en el centre la documentació requerida en el període que estableix la present resolució.
Estar matriculat en una escola oficial d’idiomes no comporta la inscripció automàtica a la prova de certificació en els cursos en què siga necessària la seua superació (segons cursos dels nivells A2, B1 i B2, així com els nivells C1 i C2). Aquest alumnat haurà de formalitzar la inscripció, exclusivament per via telemàtica i en el període que estableix la resolució.

Més informació clicant la resolució.

Publicat el 13 / 02 / 2017
Següent següent anterior Anterior