Anuncis i convocatòries


Anuncis

28 / 02 / 2018

Llistats provisionals i definitius d’acreditació en llengües estrangeres d’Alacant

Llistats provisionals i definitius d’acreditació en llengües estrangeres d’Alacant de febrer de 2018.


Convocatòries

27 / 02 / 2018

Segona correcció d’errades de la convocatòria de concurs de direccions de centres públics

El DOGV de hui publica una segona correcció d’errades a la convocatòria de concurs de direccions de centres públics.
Pots consultar tota la informació en la web de Conselleria.


Convocatòries

26 / 02 / 2018

Concurs de direccions: admesos i exclosos

Resolució provisional

Llistats provisionals

Termini d’esmena

Segons disposa la base quarta de la Resolució de 25 de gener de 2018, del director general de Centres i Personal Docent de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la selecció i nomenament de directors de centres docents públics de la Generalitat, els aspirants exclosos o que hagen detectat errors en la consignació de les seues dades personals disposaran d’un termini de deu dies naturals, comptats a partir del següent al de la publicació de les llistes, per a poder esmenar el defecte que haja motivat la seua exclusió.


Convocatòries

23 / 02 / 2018


Convocatòries

16 / 02 / 2018