Anuncis i convocatòries


Devolució de la documentació presentada en el procediment d’accés a catedràtics de 2009

03 / 04 / 2017
Devolució de la documentació presentada, als efectes de la valoració de mèrits, en el procediment d'accés als cossos de catedràtics d'Ensenyança Secundària i catedràtics d'Escoles Oficials d'Idiomes, convocat per l'Orde de 22 de desembre de 2009.
Termini per sol·licitar la devolució: des del 3 d'abril fins al dia 3 de juliol de 2017.
Consulta ací l'anunci.

Publicades al DOGV les resolucions que regulen l’admissió de l’alumnat per al curs 2017/18

30 / 03 / 2017
El DOGV ha publicat avui les resolucions corresponents a Alacant, Castelló i València, amb el calendari i el procediment d'admissió de l'alumnat per al curs 2017/18.

Podeu consultar-los també en la nostra pàgina web de legislació educativa.

Resultats proves capacitació en valencià, llengües estrangeres i diploma de mestre 2017

28 / 03 / 2017

DOGV: Publicada la resolució per la qual s’aprova l’expedient (complet) de càtedres 2009

27 / 03 / 2017

JQCV: Convocatòria de les proves de coneixements de valencià

24 / 03 / 2017
Consulta ací la resolució.
Proves que es convoquen:
– Certificat de nivell A2 de coneixements de valencià
– Certificat de nivell B1 de coneixements de valencià
– Certificat de grau mitjà de coneixements de valencià
– Certificat de grau superior de coneixements de valencià
– Certificat de capacitació tècnica, llenguatge administratiu
– Certificat de capacitació tècnica, correcció de textos
– Certificat de capacitació tècnica, llenguatge als mitjans de comunicació.

El termini de presentació de sol·licituds consta de dos períodes: el primer període des del 27 de març fins al 21 d’abril de 2017 i, el segon període des de l’1 de setembre fins a l’11 de setembre de 2017.
Consulteu l'annex I per veure les dates i llocs de les proves

Inscripció:
1. Per a poder participar en les proves cal sol·licitar-ho presentant l’imprés multicòpia ajustat al model de l’annex IV, el qual es trobarà a disposició de les persones interessades en la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, en les direccions territorials d’Educació, Investigació, Cultura i Esport i en la web de la JQCV.
Prèviament a la presentació de les sol·licituds, cal haver abonat les taxes corresponents en la quantia i forma previstes en el punt sisé d’aquesta resolució.
2. Les persones que disposen d’un DNI amb certificat electrònic incorporat o de firma electrònica de l’Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana també poden fer la inscripció i l’abonament de les taxes per via telemàtica en la web
En aquest cas no cal presentar la inscripció en cap registre.
3. Durant la setmana anterior a la realització de les proves, els aspirants convocats podran consultar en la pàgina web de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, la seua inclusió en les llistes, amb especificació de nom, cognoms, document d’identitat, nivell, torn i localitat.
4. Els aspirants poden inscriure’s en diversos nivells. Només s’admetrà una matrícula per cada nivell; en el supòsit de doble inscripció en un mateix nivell, s’anul·larà l’última que s’haja completat
5. En el cas que no aparega la localitat d’examen en la sol·licitud de participació, la JQCV assignarà la més pròxima al domicili de l’aspirant.
6. En el cas que algun aspirant realitze dues vegades la prova d’un nivell en un mateix període, s’anul·larà aquella que s’haja fet més tard.

Vegeu la convocatòria per a més informació