Anuncis i convocatòries


Convocatòries

06 / 10 / 2017

Convocatòria de proves per a l’obtenció dels títols de Tècnic/a i de Tècnic/a Superior de FP

EL DOGV de hui publica la convocatòria de proves per a l’obtenció dels títols de Tècnic/a i de Tècnic/a Superior de FP per a 2018.

RESOLUCIÓ de 2 d’octubre de 2017, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen proves per a l’obtenció dels títols de Tècnic/a i de Tècnic/a Superior de Formació Professional.

Inscripció i matrícula
La inscripció per a realitzar la prova per a l’obtenció d’un títol determinat es farà del 6 al 17 de novembre de 2017, ambdós inclosos, en algun dels centres públics de la Comunitat Valenciana indicats en els annexos I i II de la resolució, com a centres examinadors del cicle formatiu en qüestió.


Convocatòries

05 / 10 / 2017


Convocatòries

05 / 10 / 2017

Formació pedagògica i didàctica per a professorat que no puga accedir al màster

Informació sobre la preinscripció i la matricula per a la formació pedagògica i didàctica conduent a l’obtenció de la certificació oficial que acredite estar en possessió de la formació equivalent a l’exigida en l’article 100 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, per a aquelles persones que, per raons derivades de la seua titulació, no puguen accedir als estudis de màster que habilite per a l’exercici de les professions de professor d’educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyaments d’idiomes, que oferiran les universitats públiques de la Comunitat Valenciana.

 


Anuncis

04 / 10 / 2017

Modificació de les plantilles de professors de religió primària de les diòcesis de València


Anuncis

29 / 09 / 2017

Modificació de les plantilles de professors de religió primària de les diòcesis d’Alacant i Tortosa

Plantilla de Primària

Nota informativa.

 

  • Diòcesi d’Alacant (modificada)
  • Diòcesi de Castelló
  • Diòcesi de Tortosa (modificada)
  • Diòcesi de València
  • De conformitat amb el que establix el punt 23.3 del Conveni Col·lectiu de Religió es publica la plantilla de docents de primària de la diòcesi de València amb els increments que s’establixen en l’esmentat article
    Llistat

    Plantilla de Secundària