Anuncis i convocatòries


Convocatòries

15 / 05 / 2018

Convocatòria per a l’obtenció del C1 de valencià per a oposicions de mestres

Prova nivell C1 valencià

Dia: 19 de maig de 2018 a les 09:00 hores,
Lloc: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA - Escola d’Enginyeria Informàtica, Edifici 1G
Camí de Vera, s/n, de València

IMPORTANT: Les persones aspirants que, entre el 4 de maig de 2018, data de finalització del termini per a presentar sol·licituds de participació en el procediment selectiu convocat per l’Ordre 12/2018, i el 19 de maig de 2018 hagen obtingut i se’ls haja expedit el certificat de nivell C1 de valencià, d’acord amb el que preveu l’Ordre 17/2013, de 15 d’abril, i l’Ordre 7/2017, de 2 de març, ambdues de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, hauran de presentar-se el dia, a l’hora i en el lloc assenyalats en el paràgraf anterior, davant del tribunal, amb l’original i una còpia de l’esmentat certificat.

Convocatòria DOGV


Anuncis

14 / 05 / 2018

Llistat definitiu d’acreditació en llengües estrangeres de València


Convocatòries

11 / 05 / 2018


Convocatòries

07 / 05 / 2018


Anuncis

04 / 05 / 2018