Anuncis i convocatòries


Llistats provisionals del concurs de mèrits per a la selecció i nomenament de directors de centres.

24 / 02 / 2017
Llistats provisionals del concurs de mèrits per a la selecció i nomenament de directors de centres docents públics de la Generalitat. Consulta els llistats ací.

Proves d’accés als cicles formatius de Formació Professional

14 / 02 / 2017
Resolució de 8 de febrer de 2017
Inscripció: del 17 de maig al 31 de maig.
Les proves per a l’accés als cicles formatius de grau mitjà i superior es realitzaran els dies 19 i 20 de juny, respectivament.

Calendari i procés matriculació per a la realització de la prova de certificació MECR de les EOI

13 / 02 / 2017
RESOLUCIÓ de 7 de febrer de 2017, de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual s’estableix el calendari i el procés d’inscripció i matriculació per a la realització de la prova de certificació dels nivells del Marc europeu comú de referència per a l’aprenentatge, l’ensenyament i l’avaluació de llengües (MECR) dels ensenyaments d’idiomes de règim especial en les escoles oficials d’idiomes de la Comunitat Valenciana, corresponent a la convocatòria 2017.

Termini matriculació
- Per a personal no matriculat a les EOI o per lliure): des de les 09.00 hores del dia 27 de febrer fins a les 15.00 hores del dia 9 de març de 2017.
- Per a alumnat de les EOI: des de les 09.00 hores del dia 13 de febrer fins a les 15.00 hores del dia 24 de febrer de 2017.

Notes:
El personal no matriculat en el curs 2016-2017 en les escoles oficials d’idiomes o aquell alumnat matriculat que desitge realitzar la prova de certificació en un nivell diferent del nivell que cursa, ha de fer la matriculació per via telemàtica, ha d’abonar la taxa corresponent a aquest efecte i ha de presentar en el centre la documentació requerida en el període que estableix la present resolució.
Estar matriculat en una escola oficial d’idiomes no comporta la inscripció automàtica a la prova de certificació en els cursos en què siga necessària la seua superació (segons cursos dels nivells A2, B1 i B2, així com els nivells C1 i C2). Aquest alumnat haurà de formalitzar la inscripció, exclusivament per via telemàtica i en el període que estableix la resolució.

Més informació clicant la resolució.

Plurilingüisme: instruccions per a l’aplicació del Programa plurilingüe i l’elaboració del PLC

08 / 02 / 2017

Publicat al DOGV el decret de plurilingüisme

06 / 02 / 2017