Anuncis i convocatòries


CORRECCIÓ d’errades convocatòria renovació direccions

24 / 01 / 2017

Publicat el decret pel qual es regulen els concerts educatius al País Valencià

24 / 01 / 2017

Convocatòria a la lectura de la part B en el procediment d’accés al cos d’inspectors d’educació.

17 / 01 / 2017
Convocatòria a la lectura de la part B en el procediment d'accés al cos d'inspectors d'educació convocat per ORDE 12/2016. Consulta ací la convocatòria de lectura.

Publicada la convocatòria de selecció de direccions i correcció errades admesos i exclosos renovació

16 / 01 / 2017

Convocatòria de procediment per a la provisió de directors/es de CIPFP

16 / 01 / 2017
Convocatòria de procediment per a la provisió, pel sistema de lliure designació, de llocs de directors o directores de centres integrats públics de Formació Professional dependents de l'Administració educativa.
Consulta ací tota la informació.

RESOLUCIÓ de 17 d’octubre de 2016, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca la renovació i es determinen els criteris d’avaluació de l’exercici del càrrec de director o directora de centres docents públics, en l’àmbit de la Generalitat

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 17 d’octubre de 2016, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca la renovació i es determinen els criteris d’avaluació de l’exercici del càrrec de director o directora de centres docents públics en l’àmbit de la Generalitat

RESOLUCIÓ de 9 de gener de 2017, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declara aprovada la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos per a participar en el procés de renovació de directors, convocat per la Resolució de 17 d’octubre de 2016 (DOGV 7902, 24.10.2016), per la qual es convoca la renovació i es determinen els criteris d’avaluació de l’exercici del càrrec de director de centres docents públics, en l’àmbit de la Generalitat.

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 9 de gener de 2017, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declara aprovada la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos per a participar en el procés de renovació de directors , convocat per la Resolució de 17 d’octubre de 2016 (DOGV 7902, 24.10.2016), per la qual es convoca la renovació i es determinen els criteris d’avaluació de l’exercici del càrrec de director de centres docents públics, en l’àmbit de la Generalitat.

RESOLUCIÓ de 9 de gener de 2017, del director general de Centres i Personal Docent de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la selecció i nomenament de directors i directores de centres docents públics de la Generalitat.