Anuncis i convocatòries


Anuncis

06 / 06 / 2018

Inspecció educativa: adjudicació de places afectades

ADDENDA a la Resolució de CONVOCATÒRIA D’ADJUDICACIÓ DE PLACES afectades en la inspecció d’educació de València. Com a conseqüència de circumstàncies sobrevingudes, en l’acte previst per al 06/06/2018, s’adjudicarà únicament una plaça afectada per a la inspecció d’educació de València, quedant pendent d’adjudicació altra plaça.


Convocatòries

01 / 06 / 2018

Acte per a l’adjudicació de llocs afectats en la inspecció d’educació de València

RESOLUCIÓ de 31 de maig de 2018, per la qual es convoca l’acte per a l’adjudicació de llocs afectats en la inspecció d’educació de la Direcció Territorial d’Educació, Investigació, Cultura i Esport de València, als aspirants seleccionats en el concurs de mèrits convocat per Resolució de 25 de juliol de 2017, i es porta a terme la provisió temporal dels llocs de treball del cos d’inspectors d’Educació.

Convocatòria

Resolució de la convocatòria

Participants

Es convoca els aspirants seleccionats en el concurs de mèrits convocat per Resolució de 25 de juliol de 2017 i als inspectors i inspectores que ocupen actualment llocs qualificats com afectats.

Acte d’adjudicació

L’acte serà presencial i se celebrarà en la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura y Esport de València en Av/ Campanar, 32, el dia 6 de juny, dimecres, de 2018.

Els aspirants queden convocats a les 11:15 hores (en la Sala de Sistemes).


Anuncis

01 / 06 / 2018

Llistats provisionals i definitius d’acreditació en llengües estrangeres d’Alacant

Llistats provisionals i definitius d’acreditació en llengües estrangeres d’Alacant.


Convocatòries

01 / 06 / 2018


Anuncis

28 / 05 / 2018

Oposicions: resultats prova de nivell C1 Valencià

OPOSICIONS 2018 - Resultats prova de nivell C1 Valencià en el marc dels procediments selectius al cos docent de Mestres: