Anuncis i convocatòries


29 / 06 / 2018

Preinscripció i matriculació per al curs acadèmic 2018-2019 en les EOI

El procediment de preinscripció estarà accessible des de les pàgines web de les escoles oficials d’idiomes, a partir de les 09.00 hores del dia 2 de juliol de 2018 i fins a les 23.59 hores del dia 12 de juliol de 2018.

Cursos del Pla Integral d’Aprenentatge de Llengües per al Professorat (PIALP)
El professorat interessat a accedir a les places disponibles d’anglés i valencià de les escoles oficials d’idiomes dins de les accions formatives del PIALP, haurà de completar una sol·licitud telemàtica mitjançant la plataforma http://ovidoc.edu.gva.es.
En la sol·licitud s’haurà de triar la modalitat de participació: cursos presencials (de 120 hores), cursos de formació complementària (de 60 hores) o cursos en línia (de 120 hores a distància). També s’haurà de triar l’escola oficial d’idiomes on es vol realitzar el curs presencial o formatiu. En el cas dels cursos en línia, s’haurà de triar només una franja horària.

1. Sol·licitud del cursos PIALP d’anglés
El tràmit a la plataforma ovidoc.edu.gva.es s’anomena Cursos PIALP – Anglés Conv. 2018/2019 i per accedir-hi serà necessari estar donat d’alta a la plataforma ITACA i tindre la informació personal actualitzada amb les dades correctes, sobretot pel que fa al cos docent al qual es pertany.

2. Sol·licitud del cursos PIALP de valencià
El tràmit a la plataforma ovidoc.edu.gva.es s’anomena Cursos PIALP – Valencià Conv. 2018/2019 i per accedir-hi serà necessari estar donat d’alta a la plataforma ITACA i tindre la informació personal actualitzada amb les dades correctes.

En cas de voler sol·licitar cursos d’anglés i de valencià s’haurà de realitzar dos tràmits diferents, un per a cada llengua. Cada sol·licitud es podrà modificar o anul·lar fins i tot una vegada validada i enviada. L’últim tràmit validat serà el que constarà com a presentat i sobrees- criurà tots els anteriors. Al final del tràmit es generarà un justificant en format .pdf que s’haurà de presentar en el moment de formalitzar la matriculació en l’escola oficial d’idiomes corresponent.

Termini per a realitzar la sol·licitud: des de les 09.00 del 2 de juliol fins les 23.59 del 12 de juliol.

El 17 de juliol es publicarà el llistat d’admesos, candidats en llista d’espera i exclosos.

Més informació: RESOLUCIÓ de 26 de juny de 2018, de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual s’estableix el procés de preinscripció i matricula- ció per al curs acadèmic 2018-2019 en les escoles oficials d’idiomes de la Comunitat Valenciana.


29 / 06 / 2018


29 / 06 / 2018

AVÍS SOBRE EL CURS DE FORMACIÓ PER A DIRECCIONS

Cursos de formació sobre el desenvolupament de la funció directiva

Publicació al DOGV del 19/06/18 de la RESOLUCIÓ d’11 de juny de 2018, de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Investigació, per la qual es convoca un curs de formació sobre el desenvolupament de la funció directiva, i un curs d’actualització de competències directives, establits per l’article 1 del Reial decret 894/2014, de 17 d’octubre.

Les sol·licituds de participació en qualsevol dels cursos convocats es dirigiran a la persona titular de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Investigació de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, i es presentaran de forma telemàtica, utilitzant el formulari d’inscripció que estarà a la seua disposició en la plataforma Ovidoc (ovidoc.edu.gva.es). A aquesta sol·licitud s’adjuntarà la documentació escanejada que acredite estar en possessió dels requisits per a participar-hi, establits en els punts tercer i sisé d’aquesta resolució, segons el tipus de curs, sempre que no estiga ja en poder de l’Administració.

Termini: fins el 3 de juliol de 2018

IMPORTANT:

CURS DE FORMACIÓ
Finalitza el termini transitori de 5 anys des de la publicació de la LOMQE, així que el professorat que vulga presentar-se a la propera convocatòria de concurs de mèrits per a la selecció i nomenament de directors i directores de centres docents públics de la Generalitat, haurà de tindre prèviament el curs de formació sobre el desenvolupament de la funció directiva.

CURS D’ACTUALITZACIÓ
I aquell professorat que tinga expedit el certificat corresponent des de fa més de 8 anys, haurà de fer el curs d’actualització en el cas de voler presentar-se de nou al concurs de mèrits per a la selecció i nomenament de directors i directores, una vegada transcorreguts els 12 anys (les dues renovacions màximes del càrrec).


Anuncis

22 / 06 / 2018

Relació de docents de Primària del professorat de religió catòlica per al curs 2018-2019

Relació de docents de religió catòlica segons els punts 5 i 9 de les instruccions de 18 de juny en matèria de plantilles per a la determinació de llocs del professorat de religió catòlica en centres públics d’educació infantil, primària, instituts, i seccions de secundària, per al curs 2018-2019.

Docents de Primària


Convocatòries

21 / 06 / 2018

Curs de formació sobre el desenvolupament de la funció directiva i actualització de competències directives

Publicació al DOGV del 19/06/18 de la RESOLUCIÓ d’11 de juny de 2018, de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Investigació, per la qual es convoca un curs de formació sobre el desenvolupament de la funció directiva, i un curs d’actualització de competències directives, establits per l’article 1 del Reial decret 894/2014, de 17 d’octubre.
IMPORTANT:

CURS DE FORMACIÓ

Finalitza el termini transitori de 5 anys des de la publicació de la LOMQE, així que el professorat que vulga presentar-se a la propera convocatòria de concurs de mèrits per a la selecció i nomenament de directors i directores de centres docents públics de la Generalitat, haurà de tindre prèviament el curs de formació sobre el desenvolupament de la funció directiva.

CURS D’ACTUALITZACIÓ

I aquell professorat que tinga expedit el certificat corresponent des de fa més de 8 anys, haurà de fer el curs d’actualització en el cas de voler presentar-se de nou al concurs de mèrits per a la selecció i nomenament de directors i directores, una vegada transcorreguts els 12 anys (les dues renovacions màximes del càrrec).

Termini: Sol·licitud telemàtica fins 3 de juliol

Quadre Resum Direccions