Anuncis i convocatòries


Convocatòries

09 / 11 / 2017

Llistes definitives de la defensa de la memòria (fase A) del concurs de mèrits d’inspectors

Llistes definitives de la defensa de la memòria (fase A) del concurs de mèrits per a la provisió d’inspectors, convocat per la resolució de 25 de juliol de 2017.

Defensa de la memòria: llistes definitives

Consulta en la web de Conselleria


Anuncis

08 / 11 / 2017

Protocol de prevenció i actuació davant de l’assetjament laboral en centres docents

La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport ha publica el Protocol de prevenció i actuació davant de l’assetjament laboral en centres docents que en depenen.


Anuncis

06 / 11 / 2017

Publicada la nova regulació dels sexennis del professorat funcionari de carrera i interí

El DOGV de hui publica la regulació dels sexennis per a professorat funcionari de carrera i interí:


Anuncis

03 / 11 / 2017

Llistats definitius d’acreditació en llengües estrangeres de València

Llistat definitiu d’acreditació en llengües estrangeres de València del 3 de novembre de 2017


Anuncis

03 / 11 / 2017